ARTETERAPIA INDYWIDUALNA LUB GRUPOWA

Arteterapia indywidualna dla dzieci i młodzieży, to forma wspomagania rozwoju, w której językiem komunikacji jest sztuka – muzyka, plastyka, taniec.

W programie m.in: rozpoznawanie i nazywanie emocji (komunikacja werbalna i niewerbalna), wyrażanie siebie - uzewnętrznianie emocji, uczuć, pragnień, poznawanie własnych możliwości, pogłębianie samoświadomości, zdolność rozumienia siebie, artykułowanie własnych potrzeb i myśli, które są formą komunikacji z samym sobą i innymi ludźmi, otwieranie się na nowe doświadczenia, zmiana odbioru otaczającej nas rzeczywistości – nabieranie dystansu do własnych trudnych przeżyć i doświadczeń oraz własna, swobodna twórczość. 

KOSZT: 80 zł

TERMIN: w zależności od indywidualnych ustaleń z prowadzącymi zajęcia.

Zainteresowanych zajęciami prosimy o kontakt na adres info@scenamuzyczna.pl