Bębny afrykańskie

 W chwili obecnej zajęcia się nie odbywają.