KOŁO SENIORA

Cotygodniowe spotkania Koła Seniora nr 11 Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów O/O Gdańsk odbywają się w każdy poniedziałek o 14:00.

     Podczas spotkań organizowane są warsztaty twórcze, kluby dyskusyjne, koncerty oraz spotkania z ciekawymi osobami.

      Szczegółowych informacji udziela Pani Ewa Włodarczyk pod nr tel. 600 423 893 

      Pani Barbara Zielińska pod nr tel. 605 329 806,

spotkania są darmowe

TERMIN: poniedziałek: 14:00-16:00