Festiwal Diaporamy - edycja gdańska!

22 września
godzina: 18.00
Wstęp wolny!


Gdańskie Towarzystwo Fotograficzne i Scena Muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury, zaprasza na kolejną odsłonę diaporam z różnych zakątków świata. Pokaz odbędzie się w budynku Sceny Muzycznej przy ul. Powstańców Warszawskich 25,

To już szósta edycja Multidiaporamy.
Diaporama jest swoistym spektaklem audiowizualnym, w którym autor poddaje widza, w sposób świadomy i zaplanowany, równoczesnemu oddziaływaniu obrazów, dźwięków, barw i treści. Z fotografii "wzięła" obraz nieruchomy. Środkami łączącymi kolejne obrazy lub sekwencje obrazów są narracja,  przenikania, cięcia, rozjaśnienia, ściemnienia, migotania, czy chwilowy brak obrazu. Z filmem łączy diaporamę: narracja, montaż, scenariusz, dźwięk. Jest to jednak z zasady odrębna dziedzina twórczości, chociaż technika cyfrowa powoduje zbliżenie diaporamy i filmu chociażby ze względu nie rodzaj nośnika.
Diaporama narodziła się we Francji. Do niedawna tworzona była wyłącznie w postaci montażu przeźroczy fotograficznych i dźwięku. Pokazywanie takich prac wymagało skomplikowanego systemu rzutników przeźroczy, sterowanych ręcznie lub automatycznie, których praca zsynchronizowana była z dźwiękiem.
Możliwość cyfrowej prezentacji obrazu znakomicie ułatwiło zarówno tworzenie jak i prezentowanie diaporam. Prace montowane są w specjalnych programach komputerowych, a rozpowszechnienie się fotografii cyfrowej poszerzyło krąg osób próbujących swoich sił w diaporamie. Niestety programy te dały możliwość wprowadzenia do prezentacji takich, obcych diaporamie środków wyrazu, jak ruch wewnątrz-kadrowy i zbliżenia. Powoduje to zatracenie różnicy pomiędzy diaporamą a filmem. Na szczęście nie wszyscy autorzy korzystają z tych możliwości.

Od lat odbywają się na całym świecie festiwale diaporam. Również w Polsce jest taka tradycja, a pierwsze pokazy odbywały się w Gdańsku. Technika cyfrowa i związana z nią łatwość udostępniania diaporam w postaci pliku komputerowego zmieniła sposób organizacji festiwali. Na konkursy trafiają prace autorów z rozmaitych zakątków świata.  Multidiaporama jest przykładem krajowego festiwalu, który wykorzystuje nowe możliwości. Jest zespołem regionalnych festiwali odbywających się w wielu ośrodkach w Polsce. Laureatów festiwalu wyłania się podsumowując wyniki wszystkich konkursów.


Zapraszamy