RETROKOMP 2013

RetroKomp: Z MIŁOŚCI DO PRZESZŁOŚCI
czyli o wielkim uczuciu pasjonatów i użytkowników do pierwszych komputerów domowych, konsol, retro-gier i nie tylko!

RetroKomp / LOAD ERROR 2013 w Gdańsku
26-27 października 2013
Start: 10:00


Scena Muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury oraz kolekcjonerzy i użytkownicy komputerów domowych oraz retro-konsol powstałych w ostatnich dekadach XX wieku, z radością zapraszają ponownie na retrospektywne i nostalgiczne spotkanie z maszynami z dawnych lat czyli drugi zlot miłośników starych komputerów: "RetroKomp 2013" w Gdańsku, w nowej, dwu-częściowej formule.

Jeśli chcesz powspominać stare maszyny w gronie podobnie jak Ty zakręconych ludzi, pochwalić się własnymi eksponatami lub zasięgnąć porady zaawansowanych użytkowników - zapraszamy na RetroKomp'13. Jeśli interesujesz się demo-sceną, byłeś kiedyś aktywnym „scenowcem” lub nadal tworzysz scenowe produkcje - zgłoś się, zarejestruj i stań do konkursów albo przyjdź cieszyć się DemoScenowym Party jak za dawnych lat!

Zachęcamy posiadaczy retro komputerów do przyłączenia się do imprezy z własnym sprzętem - miejsca oraz prądu nikomu nie zabraknie! Zaprezentuj unikat ze swojej kolekcji!W otwartej części pierwszej, poświęconej wspomnieniom komputerowej rozrywki (np. PacMan, Donkey Kong, Cybernoid, RiverRaid!) z XX wieku, śladem ubiegłorocznej sprawdzonej formuły odbędą się: konkursy "Łamaczy Joystick'ów", prezentacje rozszerzeń sprzętowych, konsultacje użytkowników, próby reanimacji eksponatów, jak również oficjalne zakończenie kilkumiesięcznego konkursu na nową grę na stare architektury. Tę część wydarzenia zakończą mini-koncerty, w klimacie imprezy.


Po zakończeniu tej części wydarzenia (ok. godziny 19:00) podziękujemy retro-graczom i zaprosimy na wymagające wcześniejszej pre-rejestracji demo-scenowe party, pod wiele mówiącą nazwą - LOAD ERROR #$07DD (#$07DD = %11111011101 = 2013).Tegoroczną edycję naszej imprezy poszerzamy o część dedykowaną oldschool'owym twórcom kodowanych real-time'owych prezentacji multimedialnych czyli innymi słowy całonocne, demo-scenowe party z produkcjami i konkursami na wszystkie zgłoszone retro-platformy, poczynając od architektur 8-bitowych spod znaków Amstrad, Atari, Commodore, MSX i ZX Spectrum, poprzez 16-bitowe kontynuacje (Amiga, Atari ST), aż po konsole powstałe do końca XXw. (Sega DreamCast, Nintendo GameCube, itp.). Zobaczmy, czy da się odtworzyć klimat najlepszych imprez z lat ‘90ch!

Zapraszają: scenowa grupa DiNX PROJECT i RetroKomp'owi Przyjaciele
PS: emulatorom, komputerom PC oraz konsolom powstałym w XXI w - dziękujemy!PROGRAM WYDARZENIA CZĘŚCI PIERWSZEJ:    

09:00         Otwarcie bram, pomoc w rozłożeniu stanowisk
10:00         Oficjalne otwarcie RK'2013
11:00         Turniej piłkarski SWOS 96/97 (Sensible World of Soccer) na komputerach Amiga
11:00         Start pozostałych konkursów „Łamaczy Joystick'ów”
12:00         Finał RETRO GAME COMPO (RGC) - kilkumiesięcznego konkursu na nowo powstałą
                  (w 2013) roku grę na stare platformy sprzętowe
12:00         Prezentacje nowoczesnych architektur, rozszerzeń sprzętowych i oprogramowania, wywodzących się z klasycznych systemów       (MorphosOS, AmigaOS4, DigiBooster3, Lotharek)
15:00         Finały turnieju SWOS (o 3-miejsce, Wielki Finał)
16:00         Zakończenia konkursów (Łamaczy Joystick’ów, SWOS, RGC)
16:00         Muzyczny LiveAct: "Yerzmyey/AY-Riders: The Man and his retro-computer orchestra"
17:00         Wręczenie nagród w rozegranych konkursach (Łamaczy Joystick’ów, SWOS, RGC)
17:00         Po rozdaniu nagród, koncert grupy muzycznej "Ortalion"
19:00         Zakończenie otwartej części pierwszej RK'2013


W programie części pierwszej ponadto:
* Ekspozycje kolekcji komputerów oraz konsol przenośnych i stacjonarnych
* Muzeum komputerowe z Technikum Łączności w Gdańsku
* Stanowisko Lotharek.pl - naprawy, porady oraz sprzedaż rozszerzeń HW
* Tematyczne stanowisko T-shirtowe – BitBerry.pl
* DemoShow na głównym ekranie


Konkursy zaplanowane na część pierwszą:  

   
RETRO GAME COMPO
INFORMACJE OGÓLNE
Organizatorzy imprezy RetroKomp/LOAD ERROR 2013 mają zaszczyt zaprosić wszystkich twórców gier do wzięcia udziału w konkursie Retro Game Compo – na nową (powstałą w 2013r.) grę przeznaczoną na stare platformy komputerowe.

ZAŁOŻENIA RETRO GAME COMPO:
1. Lista platform sprzętowych, na których odbędzie się konkurs zawiera wszystkie mniej lub bardziej popularne platformy retrokomputerowe: Atari XL/XE, Atari ST/Falcon, Amstrad/Schneider CPC, Commodore 64/128/C16/C116/+4/VIC20, Commodore Amiga 500/1200 (OCS/ECS/AGA), MSX, ZX Spectrum oraz inne (w tym konsole). Zachęcamy autorów do skontaktowania się z organizatorami w celu uzgodnienia konfiguracji i przygotowania odpowiedniego sprzętu do prezentacji ich produkcji podczas finałowego konkursu. Ze względu na retro charakter imprezy, w konkursie nie uwzględniamy nowoczesnych konsol oraz komputerów klasy PC.
2. Retro Game Compo odbywa się w ramach imprezy RetroKomp 2013. Każda produkcja będzie zaprezentowana zgromadzonej publiczności na głównym ekranie (w miarę możliwości technicznych).
3. Prezentacja gry zostanie przeprowadzona przez autora gry osobiście lub w przypadku gier nadesłanych za pośrednictwem internetu/pocztą przez organizatorów w zgodzie ze wskazówkami autora. Możliwe jest również wyświetlenie kilkuminutowego filmiku (max. 10 minut) prezentującego daną produkcję.
4. Czas prezentacji dla gier zostanie określony w zależności od ilości zgłoszonych prac (max. 10 minut)
5. W przypadku pojawienia się większej ilości gier organizatorzy zostawiają sobie możliwość stworzenia komisji, która dokona selekcji prac dopuszczonych do konkursu. Ma to na celu zapewnienie rozsądnych ram czasowych dla konkursu.
6. Głosowanie nad wyborem najlepszej gry imprezy odbędzie się po zakończeniu prezentacji wszystkich produkcji.
    6a. W głosowaniu weźmie udział publiczność zgromadzona na imprezie RetroKomp 2013.
    6b. Organizatorzy dostarczą karty do głosowania z możliwością wpisania oceny dla każdej z prezentowanych gier
    (0-10 punktów).
    6c. Największa sumaryczna liczba zdobytych punktów wyłoni zwycięzców konkursu.
7. Termin na zgłaszanie gier do konkursu upłynie 30 września 2013, a więc miesiąc przed rozpoczęciem imprezy.          Ma to na celu przetestowanie gier na komputerach dostępnych na imprezie i ewentualne dokonanie poprawek,          tak żeby podczas prezentacji nie pojawiły się problemy z uruchamianiem i działaniem. W przypadku wcześniejszych zgłoszeń, organizatorzy mogą w ramach wyjątku dopuścić produkcje dostarczone po terminie.
8. Zgłoszenia produkcji odbywają się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie imprezy: www.retrokomp.org
9. Autor powinien przesłać produkcję w formacie obsługiwanym przez emulatory sprzętu docelowego, gra musi także bez problemów uruchamiać się na prawdziwym sprzęcie docelowym. Należy też dołączyć opis zawierający ogólne informacje
o grze, krótką instrukcję i wymagania sprzętowe gry, a także w miarę możliwości link do prezentacji gry na Youtube, zrzuty ekranów, itp.
10. W konkursie mogą wziąć udział zarówno ukończone produkcje, jak i grywalne wersje demo.
11. Dopuszczalne są porty (konwersje) gier z innych platform, o ile wcześniej gra nie była dostępna na platformie docelowej, niedopuszczalne są porty gier na Amigę z wykorzystaniem biblioteki SDL. Autor jest zobowiązany poinformować organizatorów, że jego gra jest portem (konwersją).
12. Kod (z wyłączeniem punktu 13) oraz oprawa graficzno-muzyczna gry muszą być oryginalne, nie mogą to być materiały wykorzystane wcześniej żadnych innych produkcjach, ani tym bardziej użyte bez zgody ich autorów (nie dotyczy portów gier,
z założeniem spełnienia warunków z pkt. 11 oraz legalności konwertowanych materiałów).
13. Dopuszczalne są produkcje, stworzone za pomoca narzędzi do tworzenia gier, takich jak SEUCK na C64, lub Arcade Game Designer na ZX Spectrum, z zastrzeżeniem, że spełniony jest pkt 12. Przy zgłaszaniu wymagamy od autora poinformowanie
o fakcie skorzystania z w/w narzędzi oraz ich rodzaju.
14. Autorom najwyżej ocenionych gier, zostaną przyznane nagrody rzeczowe lub/i finansowe. O szczegółach dotyczących nagród poinformujemy w stosownym terminie, ma stronie www imprezy – po sfinalizowaniu umów sponsorskich.

KONKURSY "ŁAMACZY JOYSTICK’ÓW"
INFORMACJE OGÓLNE
Tak jak podczas poprzedniej edycji, wszyscy chętni będą mieli możliwość rywalizacji w grach na różnych starych komputerach i konsolach. W zależności od ilości chętnych przewidywane jest rozegranie 3 do 5 rywalizacji w grach typu „RiverRaid” czy „Moon Patrol” - o łatwej mierzalności wyniku. Konkretne tytuły gier zostaną ustalone przez organizatorów wraz z wystawcami już podczas trwania imprezy, ze względu na nieprzewidywalną dostępność i awaryjność retro-sprzętu. W konkursie przewidywane są pamiątkowe nagrody rzeczowe, wręczane podczas oficjalnego zakończenia imprezy, ok. godziny 16j.

ZASADY KONKURSU:
W każdym konkursie będzie chodziło o uzyskanie jak najlepszego wyniku wśród uczestników danej rozgrywki. Dozwolone jest wielokrotny start w celu poprawienia w wyniku, pod warunkiem braku innych chętnych do udziału – osoby biorące pierwszy raz w zawodach mają pierwszeństwo.

SENSIBLE WORLD OF SOCCER 96/97 TOURNAMENT
INFORMACJE OGÓLNE
W ramach zaplanowanych dla uczestników imprezy konkursów „Łamaczy Joystick’ów” odbędzie się turniej piłkarki. SWOS (Sensible world of Soccer 96/97) zdaniem wielu graczy jest najlepszą grą w piłkę nożną jaka kiedykolwiek została wydana na komputery domowe. W ramach imprezy RetroKomp 2013 zostanie rozegrany turniej SWOS na komputerach Amiga.

ZASADY KONKURSU:
Turniej zostanie przeprowadzony wśród chętnych uczestników imprezy RetroKomp 2013 (max. 32 osób). W konkursie można wziąć udział tylko raz. Eliminacje na 2ch stanowiskach zbudowanych w oparciu o komputery Amiga doprowadzą do wyłonienia z grona chętnych 4ki finalistów, którzy rozegrają mecz o 3cie miejsce oraz Wielki Finał na dostępnym dużym ekranie (rzutnik). Typ rozgrywki (ligowy, pucharowy, itp.) będzie zależał od liczby chętnych uczestników – z racji ograniczonych ram czasowych na jego rozegranie. W konkursie przewidywane są pamiątkowe nagrody rzeczowe, wręczane podczas oficjalnego zakończenia imprezy, ok. godziny 16-stej.


 

PROGRAM WYDARZENIA CZĘŚCI DRUGIEJ:    

19:30         Start części drugiej: LOAD ERROR PARTY
20:00         LiveAct: Pinokio/Tristesse. Po koncercie - prezentacje dem z różnych platform
21:00         8 BIT COMPOS: Gfx compo, Msx compo, Intro/Demo compo, Wild compo
22:00         LiveAct: AceMan/modules.pl
22:30        16/32 BIT COMPOS: Combined 4k intro compo, Gfx compo, Msx compo, Intro 64k compo,
                  Demo compo
23:30         Koncert Holdstill (triphop)    
01:00        Zakończenie głosowania w konkursach
                 * Po zakończeniu konkursów, do rana: DEMOSHOWS 8/16/32, integracja.
10:00         Ogłoszenie wyników głosowania i wręczenie nagród (27.10.2013)


Konkursy zaplanowane na część:    
INFORMACJE OGÓLNE
Konkursy przeprowadzane w 2giej części imprezy z założenia kierowane są to tzw. „sceny komputerowej” czyli nieformalnego grona hobbystów kreatywnie wykorzystujących stare platformy sprzętowe (zwane też w latach ‘80/’90ch „komputerami domowymi” w celu odróżnienia ich od maszyn biurowych, akademickich i przemysłowych). Pomimo upływu dekad i ogromnych zmian technologicznych hobbyści nadal poświęcają czas swoim eksponatom, chętnie konfrontując swoją wiedzę i umiejętności w konkursach takich jak poniżej. Zasady tych konkursów to nieformalna tradycja tego środowiska, wywodząca się z podobnych spotkań i konkursów odbywających się głównie w latach ‘90ch XX w.

UCZESTNICTWO W KONKURSACH:
Do udziału w konkursach zapraszamy wszystkich, w tym:
- osoby obecne na imprezie, zgłaszające swoje produkcje osobiście
- osoby nieobecne na imprezie, ale posiadające w gronie uczestników osobę, która będzie reprezentować ich przy zgłaszaniu produkcji oraz ewentualnym odebraniu nagrody
- osoby nieobecne osobiście na imprezie i nie posiadające innych osób reprezentujących je na imprezie; w takim przypadku Autorów reprezentować będą (po uprzednich konsultacjach) organizatorzy. W takim jednak przypadku organizatorzy liczą na aktywny kontakt ze strony Autorów, gdyż po upływie 30 dni od zakończenia imprezy – nieodebrane nagrody zostaną zwrócone sponsorom lub SM-GAK. Potwierdzenie odbioru nagrody (konieczne) zostanie w takim przypadku skonsultowane z SM-GAK (może być wymagane pisemne potwierdzenie lub być może wystarczy odpis nadania pocztowego czy przelewu bankowego).

ZGŁOSZENIA KONKURSOWE
Przy zgłaszaniu produkcji wymagane jest podanie następujących informacji:
- TYTUŁ i AUTOR/AUTORZY (kod, muzyka, grafika, design, inne)
- COMPO (konkurs), w którym praca ma być wystawiona
- wszelkie dodatkowe informacje dotyczące sposobu uruchamiania, formatu, itp.
Prace można zgłaszać:
- e-mailem: w postaci archiwum w popularnym formacie (akceptujemy obrazy dyskietek, pliki wykonywalne, moduły, grafiki)
- na dyskietkach 5,25" lub 3,5" - osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty
- na pendrive'ach, kartach CF, SD, CDROM i innych przenośnych nośnikach, osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty
Zwrot nośników tylko na żądanie zgłaszających i wyłącznie do rąk własnych, po zakończeniu konkursów. Prosimy o odpowiednie oznakowanie swoich nośników.

TERMINY ZGŁASZANIA PRAC
Ostateczny termin zgłaszania prac na konkursy mija bezpowrotnie wraz rozpoczęciem części konkursowej imprezy,
z uwzględnieniem czasu potrzebnego organizatorom na:
- sporządzenie planszy informacyjnej
- zgranie na dyskietkę, HDD lub kartę SD (w przypadku urządzeń emulujących stacje)
- przetestowanie pod katem poprawności uruchamiania oraz zgodności z kryteriami konkursu
- podłączenie i przetestowanie sprzętu dostarczonego nam przez Was w przypadku produkcji tego wymagającej
Brak możliwości przeprowadzenia wymienionych czynności "przygotowawczych" może w skrajnych przypadkach skutkować odmową przyjęcia pracy do konkursu.
Dla zachowania porządku organizacyjnego prosimy o oddawanie produkcji konkursowych możliwie jak najwcześniej, najlepiej kilka dni lub nawet tygodni przed rozpoczęciem się imprezy (da to możliwość wstępnego sprawdzenia produkcji).

GŁOSOWANIE I WYNIKI
1. Każdy uczestnik party ma prawo głosować we wszystkich przewidzianych konkursach pod warunkiem wzięcia udziału w ich prezentacji.
2. Organizatorzy maja prawo unieważnić głosy osób, którym udowodni się nieobecność w sali głównej lub pomocniczej podczas prezentowania prac na które oddali swoje głosy.
3. Wszyscy zarejestrowani uczestnicy dostana od organizatorów odpowiednie formularze (karty do głosowania)
4. Każdy uczestnik imprezy może wykorzystać do głosowania wyłącznie jeden formularz.
5. Głosowanie jest dobrowolne, jeśli uczestnik nie zamierza brać w nim udziału, prosimy o taką informację przy wydaniu karty do głosowania.
6. Formularz do głosowania powinien być podpisany przez wypełniającego w ten sam sposób, w jaki zgłosił się podczas wejścia na imprezę. Formularze i osoby będą weryfikowane podczas zliczania punktów. Formularze „nierozpoznane” nie wezmą udziału w podliczaniu punktów
7. Jedna osoba nie może głosować więcej niż jeden raz na tą samą produkcję.
8. Głosowanie będzie polegać na przyznaniu każdej prezentowanej pracy oceny punktowej w skali od 0 do 10.
9. Oceny z taka sama ilością punktów można przyznawać wielokrotnie.
10. Prace nie wymienione na formularzu dostają 0 (zero) punktów.
11. W celu oznaczenia danej pracy na formularzu używamy jej numeru konkursowego, który będzie wyświetlony na planszy informacyjnej. Dopuszczalne jest również również podanie tytułu i autora w taki sposób, by nie budziło to żadnych wątpliwości.
12. Wypełnione formularze zostaną zebrane przez organizatorów po odbyciu się wszystkich konkursów w celu przeliczenia głosów i wyłonienia zwycięzców.
13. Za liczenie głosów będzie odpowiedzialna specjalnie do tego celu powołana "komisja", w skład której wejdą organizatorzy, przedstawiciel SM-GAK/sponsora oraz losowo wybrane, chętne osoby z sali. Udział uczestników party w komisji jest całkowicie dobrowolny, ale zobowiązuje do zachowania wyników w ścisłej tajemnicy do momentu ich ogłoszenia.
14. Ogłoszenie wyników konkursów oraz uroczyste rozdanie nagród zwycięzcom nastąpi o godzinie wyznaczonej przez plan imprezy.
15. Osoby odbierające nagrody zobowiązane są do formalnego potwierdzenia odbioru. W przypadku nieobecności danej osoby (lub zadeklarowanego przedstawiciela) na uroczystości wręczenia nagród, zwycięzca automatycznie zgadza się na odbiór nagrody jego imieniu przez organizatorów, którzy dołożą starań by nawiązać kontakt ze zwycięzcą konkursu. Prosimy jednak o pozostawanie w kontakcie z organizatorami (istotne jest podanie prawidłowych danych kontaktowych podczas zgłaszania pracy), inaczej nagroda może wrócić do sponsora (po 30 dniach od zakończenia imprezy). Konieczne jest również uzyskanie potwierdzenia odbioru nagrody – w formie akceptowanej przez SM-GAK (pisemna, odpis nadania pocztowego, potwierdzenie przelewu).
KATEGORIE KONKURSOWE
8-BIT COMPETITIONS
Na potrzeby konkursowe organizatorzy zapewniają następujący sprzęt:
Amstrad CPC 6128, stacja 3,5 cala + Parados / Schneider CPC 6128 + stacja 3,5 cala + Parados
Atari 65XE/800XL, SIO2SD
Commodore 64, stacja 1541-II / 1541 Ultimate
GameBoy Classic
ZX Spectrum 48k, ZX Spectrum +, Timex 2048, AY
Opcjonalnie również Commodore 16, Commodore +4, Commodore 128, Atari 800XL, Atari 130XE, MSX i inne modele ośmiobitowców. W takich sprawach prosimy o kontakt.
[1] 8-BIT MUSIC COMPETITION
Maksymalna objętość nieskompresowanego pliku z muzyka jest ograniczona wyłącznie pojemnością dostępnej pamięci RAM
w standardowej konfiguracji sprzętowej danego komputera.
Maksymalny czas prezentacji jednego utworu wynosi 4 minuty.
Formaty: plik wykonywalny z wyraźnym określeniem platformy na jakiej utwór ma zostać odtworzony wraz załączoną wersją
w postaci pliku MP3, który upublicznimy jako party stuff po zakończeniu imprezy (plik exe wraca do autora lub zostaje skasowany).
Do compo przyjmujemy również moduły napisane w takich formatach jak AHX/THX czy FutureComposer (Amiga) oraz formaty chip’owe AY z Atari ST. W razie wątpliwości prosimy o kontakt.
[2] 8-BIT PIXEL GRAPHICS COMPETITION
Akceptujemy wyłącznie pixel-art. Skany i konwersje z PC nie będą dopuszczane do konkursów. Praca musi dać się wyświetlić na którejkolwiek z wymienionych compo-maszyn (bez rozszerzeń pamięci i innych modów). Od autorów wymagana jest również informacja o sposobie wykonania (jaki software) oraz (w razie wątpliwości) na żądanie organizatorów zaprezentowania 2-3 kolejnych etapów powstawania pracy.
Formaty: plik wykonywalny uruchamiający grafikę. W razie wątpliwości prosimy o kontakt.
[3] 8-BIT DEMO/INTRO (CODED PRODUCTION OVER 4K) COMPETITION
Maksymalna objętość produkcji to 1 dyskietka DS DD albo 360kB (368640 bajtów) w przypadku konsol.
W przypadku dem zapętlonych lub zakończonych tekstem z creditsami zastrzegamy sobie prawo do przerwania prezentacji.
W niejasnych przypadkach organizatorzy skonsultują się z Autorami, w celu uniknięcia nieporozumień.
16/32-BIT COMPETITIONS
Dostępny hardware:
Amiga 500, Kickstart 1.3, 1MB RAM (512kB Chip, 512kB Slow), stacja dyskietek, HxC
Atari STe, TOS 2.06, 4MB RAM, HxC
GameBoy Advanced
Sega Megadrive

Amiga 1200/060/66MHz, Kickstart 3.1, 64MB Fast RAM, najnowsza oficjalna wersja 68060.library oraz Setpatch.
W kwestii doboru konkretnej wersji biblioteki/Setpatch’a - prosimy odpowiednio wcześniej o kontakt. Pozostałe biblioteki, czcionki, sterowniki proszę traktować jako niedostępne.
Kwestia dostępności na imprezie platformy Atari Falcon jest na obecną chwile nieustalona (można przywieźć własny sprzęt
i użyć go podczas konkursu).
Opcjonalnie udostępnimy Amigę 4000/060 z karta graficzna RTG.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z organizatorami.
[4] 16/32-BIT TRACKED MUSIC COMPETITION
Dostępny hardware: Amiga 1200/060 z AHI/audio 16bit oraz Amiga 4000/060 z AHI/audio 16bit
Formaty: wszystkie popularne formaty trackerów opartych na samplach (nie syntetycznych) występujących na Amidze oraz Atari ST/e/Falcon, maksymalnie 16-kanałowych (Protracker, DigiBooster 1.x, DigiBooster 2.x, Med, OctaMed, Digi Composer, Hex Tracker, Octalyser, DHS itd.).
Przed dopuszczeniem do konkursu moduły zostaną przebadane pod katem ilości użytych w nich sekwencji oraz zapożyczeń. Akceptujemy sekwencje pod warunkiem zmiksowania ich we własnym zakresie (np. programem Mod2Smp). W przypadku wątpliwości możemy poprosić autora o przedstawienie sekwencji przed zmiksowaniem.
[5] 16/32BIT PIXEL GRAPHICS COMPETITION
Dostępny hardware: Amiga 4000 z kartą RTG 24bit oraz Amiga 1200 z układami AGA
Akceptujemy wyłącznie własnoręcznie wykonane grafiki pixel-art. Od autorów możemy zarządać zaprezentowania 2-3 kolejnych etapów powstawania pracy. Raytracingi, skany oraz kopie są niedozwolone.
Formaty: IFF-ILBM, PNG, GIF i JPEG.
[6] 16/32-BIT 64K INTRO COMPETITION
Intro może składać się wyłącznie z pojedynczego pliku wykonywalnego, maksymalna dopuszczalna wielkość produkcji to 64kB (65536 bajtów).
Maksymalny czas prezentacji na Big Screen’ie to 10 minut z uwagami jak wyżej.
[7] 16/32-BIT DEMO COMPETITION
W przypadku Amigi 1200 demo będzie uruchamiane z CLI po wystartowaniu komputera bez "startup-sequence"
z uruchomionym Set patchem. W innych przypadkach prosimy o kontakt.
Maksymalny czas prezentacji wynosi 10 minut. W przypadku dem zapętlonych lub zakończonych dłygim tekstem zastrzegamy sobie prawo do skrócenia czasu prezentacji. W niejasnych przypadkach będziemy się konsultować z Autorami, w celu unikniecia nieporozumień.
[8] COMBINED 4K CODED PRODUCTION COMPETITION
Dostępny hardware: wszystkie platformy wymienione w kategoriach 8/16/32-bitowych.
Intro 4k może składać się wyłącznie z pojedynczego pliku wykonywalnego o maksymalnym rozmiarze 4096 bajtów.
Maksymalny czas prezentacji na big screenie to 10 minut z uwagami jak wyżej.
[9] WILD/CRAZY COMPETITION
W tym konkursie umieszczone będą wszystkie produkcje nie mieszczące się w określonych wyżej ramach, przeznaczone na platformy wymienione w kategoriach 8/16/32-bitowych. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do komisyjnego odrzucenia zgłoszeń uznanych za wysoce obraźliwe lub niezgodne z prawem.

 

 


Miejsce: Scena Muzyczna GAK, ul. Powstańców warszawskich 25, Gdańsk.
Bilety: 5 zł część pierwsza, 50 zł część pierwsza i druga (w cenie pakiet uczestnika)
Bilety do nabycia: w dniu imprezy w kasie placówki
lub przez: www.bilety24.pl

Info i forum:
http://www.scenamuzyczna.pl
http://www.RetroKomp.org
http://www.facebook.com/RetrokompLoaderror

 


 

O KONCERTACH W RAMACH IMPREZY


Ortalion grupa została powołana do życia przez Czarka Morawskiego, absolwenta Akademii Muzycznej w Gdańsku, pianistę, klawiszowca  i kompozytora, znanego z działań w rozmaitych formacjach muzycznych. Wiele z nich otrzymało prestiżowe nagrody artystyczne  np. Groovkojad (Fryderyk 2001+ Wyróżnienie Grammy oraz MTV), Lipali (Fryderyk 2001) i wiele innych. Czarek Morawski jako muzyk wspomagał również bardzo zróżnicowane pod względem stylistycznym formacje jak np. : IMTM, Apteka, Behemoth.W oparciu o te doświadczenia powstał najnowszy wyjątkowy autorski projekt - Ortalion. Grupa powstała w 2011r. Swoją nazwą i koncepcją muzyczną nawiązuje do "tranzystorowego" i analogowego brzmienia lat 60-tych i 70-tych, absolutnie jednak na tym nie poprzestając! Bardzo świeże i nowoczesne wtręty umiejscawiają Ortalion gdzieś pomiędzy tak odległymi biegunami jak alternative rock i alternative dance. Stylistyczne stacje pośrednie to synth.pop, electronic oraz stale kuszący Ortalion experimental. Słychać to wyraźnie nie tylko w muzyce ale również w tekstach. Ortalionu nie da się jednoznacznie zaszufladkować. Fakt ten zachęca grupę do ciągłych poszukiwań i eksperymentowania z brzmieniem - ostatnio grupa podjęła bardzo obiecująca współpracę z Jackem Stromskim (m.in.Canada , Apteka, Groovekojad, Miłość, Kury, Poganie, Lipali, Ikenga) - współ-producentem pierwszego demo zespołu - który będzie odpowiedzialny za sample.

więcej na : www.facebook.com/zespolortalion 
Skład zespołu:

 Cezary Morawski- instrumenty klawiszowe

 G-Elektra (Grażyna Charkiewicz)- wokal, teksty

 Robert Jakubiec -trąbka

 Jacek Stromski - sample

 Piotr Majka- perkusja

 Jacek (Jacques) Brzeziewicz- gitara basowa

 Olek Cybulski - VJ


 

Yerzmyey/AY-Riders – weteran sceny komputerowej z ponad dwudziestoletnim stażem, który zaczynał swoją przygodę z muzyką w 1989 roku na kultowym ZX Spectrum. Jest artystą swobodnie poruszającym się w różnych stylach, niemniej jednak cała jego twórczość ma jeden wspólny mianownik – powstaje przy użyciu komputerów z lat 80-tych i 90-tych. I chociaż w niezliczonej ilości utworów Yerzmyeya swój udział miały maszyny takie jak Atari XL/XE, Atari ST, Amiga 500, Amiga 1200, to jego główną bronią pozostaje ZX Spectrum z rozszerzeniem AY. W 2002 roku założył zespół AY-RIDERS (formacja grająca na komputerach ZX Spectrum), a w 2010 - YM-DIGITAL (duet tworzący muzykę w oparciu o maszyny Atari 520ST. W repertuarze koncertu znajdą się więc utwory powstałe w ramach działalności obu tych grup jak również z niemałego dorobku solowego Yerzmyeya.

ay-riders.speccy.cz/

yerzmyey.i-demo.pl/


Pinokio/Tristesse – jest aktywnym użytkownikiem 8-bitowego Atari od 1989 roku. Swój pierwszy utwór upublicznił w konkursie muzycznym na imprezie LastParty w 1998 roku i od tego czasu działa jako muzyk. Jego styl to muzyka „chiptune” pisana na 4 lub 8 kanałach oraz moduły muzyczne, czyli utwory oparte na samplach 4-ro lub 8-bitowych. Podczas swojego występu Pinokio zaprezentuje przekrój swojej twórczości z lat 2001-2013.

 


Aceman - zadurzony w komputerowej muzyce trackerowej, od 9-ciu lat aktywny na demoscenie, domorosły muzyk. Od niedawna próbuje swoich sił w występach na żywo, grając m. in. z Amigi 600 i Nintendo DS. Muzyka wydobywana z tych urządzeń to mieszanina różnych elektronicznych stylów (chiptune, dance, dnb, dubstep) z niezaprzeczalnym, demoscenowym duchem – niecodzienny mix dźwięków, zarówno do posłuchania jak i poskakania.

 


HoldStill – czyli magnes elektroniki otulony duszą wokali, klimatyczna kombinacja stylów industrial, trip-hop i synth pop. Ich muzyka wielokrotnie była oceniana mianem „wyjątkowej i niepowtarzalnej”, a żywym dowodem na to jest prawie pięcioletnia obecność na scenie muzycznej oraz trzy albumy, zawsze wysoko oceniane w recenzjach. Tylko podczas tego koncertu zespół zaprezentuje premierowe numery z nadchodzącego czwartego albumu. Nie zabraknie również utworów z dotychczasowego dorobku. Tego wieczoru wystąpią dla Was w dwuosobowym składzie: Andrzej „Deko” Junkiert – producent muzyczny i wokalista, oraz Dominika Gąsowska – wokalistka

www.youtube.com/user/HoldStillOfficial

www.youtube.com/user/holdStillTV

 


REGULAMIN IMPREZY RETROKOMP'13.pdf

REGULAMINY KONKURSÓW RETROKOMP'13.pdf

ZGODA RODZICOW OSOB NIEPELNOLETNICH NA UDZIAL W RETROKOMP'13.pdf