XV Łódzki Festiwal Chóralny – CANTIO LODZIENSIS 2012

Po dwóch latach wytężonej pracy Chór SMG czuje się na siłach, aby stanąć w konfrontacji i rywalizować z innymi zespołami muzycznymi. Celem uczestnictwa w XV Łódzkim Festiwalu Chóralnym CANTIO LODZIENSIS jest krzewienie kultury muzycznej, nabycie nowych doświadczeń, promowanie Chóru, Sceny Muzycznej Gdańsk, Gdańskiego Archipelagu Kultury oraz miasta Gdańsk na arenie ogólnopolskiej.

17 – 18 XI 2012 r. (sobota – niedziela), Dom Kultury w Łodzi