IV Turniej Chórów o Kryształowe Serce Chełmińskiej Jesieni IV Turniej Chórów o Kryształowe Serce Chełmińskiej Jesieni

Po dwóch latach wytężonej pracy Chór SMG czuje się na siłach, aby stanąć w konfrontacji i rywalizować z innymi zespołami muzycznymi. Celem uczestnictwa w IV Turnieju Chórów o Kryształowe Serce Chełmińskiej Jesieni jest krzewienie kultury muzycznej, nabycie nowych doświadczeń, promowanie Chóru, Sceny Muzycznej Gdańsk, Gdańskiego Archipelagu Kultury oraz miasta Gdańsk na arenie ogólnopolskiej.


 

27 października 2012 r., Chełmno