ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Scena Muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury zaprasza na Światowe Dni Młodzieży w Gdańsku, które już 23 lipca odbędą się na Placu Solidarności oraz Placu Zebrań Ludowych.

Światowe Dni Młodzieży, z udziałem papieża Franciszka, odbędą się w dniach 26-31 lipca 2016 r. w Krakowie. Natomiast w całym kraju w dniach 20-25 lipca odbędzie się "Tydzień w Diecezjach". 

W Gdańsku, 23 lipca na Placu Solidarności, gdzie zostanie postawiony ołtarz, zaplanowano wspólną modlitwę gdańszczan i młodych pielgrzymów. Natomiast na Placu Zebrań Ludowych stanie scena, na której w dniach 22-23 lipca odbędzie się Festiwal Młodych.

Dla przybyłych zostanie utworzonych 30 punktów przyjęć na terenie całej archidiecezji, w tym w Gdańsku. Parafianie będą gościć pielgrzymów w domach.

Przez cały okres trwania Tygodnia w Diecezjach, flagami Światowych Dni Młodzieży zostanie przyozdobiony główny ciąg drogowy Gdańska oraz wybrane maszty, w tym ten na Placu Solidarności.

Plan tygodnia w archidiecezji gdańskiej:

20 lipca 2016 (środa)

8.00 - 17.30 - przyjmowanie pielgrzymów, zakwaterowanie młodzieży;

18.00 - Eucharystie celebrowane w parafiach (punktach przyjęć).

21 - 22 lipca 2016 (czwartek - piątek)

9.00 - modlitwa i katecheza w parafiach (punktach przyjęć);

10.30 - 16.00 rozpoczyna się czas wolny (zwiedzanie Archidiecezji Gdańskiej);

16.00 - 17.30 posiłek w rodzinach;

18.00 - Eucharystia celebrowana w parafiach (punktach przyjęć), po której odbędzie się program ewangelizacyjny i integracyjny;

21.00 - zakończenie spotkań.

23 lipca 2016 (sobota) – dzień spotkań dla wszystkich uczestników ŚDM

10.00 - Plac Solidarności w Gdańsku, "Litania Narodów" - wspólna modlitwa dla wszystkich pielgrzymów w intencji świata i swoich ojczyzn;

10.30 - Marsz Młodych trasą: ul. Doki - Wały Piastowskie - Podwale Grodzkie – Targ Drzewny – ul. Szeroka – Bazylika Mariacka;

12.00 - Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem Metropolity Gdańskiego Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia w Bazylice Mariackiej;

16.00 - 19.00 - Festiwal Młodych (Plac Zebrań Ludowych).

24 lipca 2016 (niedziela) - Dzień Parafii: "Pamiętaj abyś Dzień Święty świecił" (wszystkie uroczystości odbywają się w punktach przyjęć pielgrzymów)

11.00 - Okazja do osobistej adoracji Chrystusa w Najświętszym Sakramencie;

12.00 - Eucharystia;

14.30 – 18.00 Ewangelizacja parafii przez uczestników ŚDM 2016;

 

19.00 - Podsumowanie dnia. Wspólna modlitwa parafian i pielgrzymów. Błogosławieństwo.