VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY „MORZE” im. Jana Gackowskiego

 

 

Pomysłodawcą tego konkursu był niezapomniany i nieodżałowany, bezkompromisowy i oryginalny twórca-fotograf, zmarły w 2008 roku, pierwszy Prezes GTTF, Jan Gackowski.

 

Celem Konkursu jest świadome doskonalenie fotograficznej wizualizacji, odnajdywanie skojarzeń i ciekawych zjawisk, wszelkich marzeń, tęsknot, pasji, lęków, mitów i realiów ludzkiego zmagania z żywiołem morza, bowiem morze jest odwiecznym symbolem macierzy, odkrywczości i dynamiki życia. Takie to właśnie inspiracje i obszary wyobraźni powinny być impulsem do fotograficznych obrazów o twórczej, osobistej wizji morza, naszego Bałtyckiego, ale także wszystkich mórz świata, gdzie rzucił nas los i pozwolił na chwilę refleksji i fotograficznej rejestracji.

Komunikaty i informacje dotyczące Konkursu publikowane będą także na stronie internetowej: www.gttf.pl, www.scenamuzyczna.pl, www.gak.gda.pl
 

 

 

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu FotograficznegoMorzeim. Jana Gackowskiego jest Gdańskie Towarzystwo Twórczości Fotograficznej przy współudziale Urzędu Miasta Gdańska i Sceny Muzycznej Gdańskiego Archipelagu Kultury.