POWRÓT MISTRZA !

„POWRÓT MISTRZA”

Mistrz krótkiej filmowej formy ekspresyjnej Mirosław Judkowiak
wraca po latach pokazem swych najważniejszych produkcji.
28 czerwca w sali Gdańskiej Sceny Muzycznej
przy ulicy Powstańców Warszawskich 25 o godz. 18

Ujrzymy między innymi takie filmy jak:
„JURECZEK”, „BOGUMIŁ”, „RODRIGEZ”, „SPOTKANIE”, „ROBERT”, „ZŁUDZENIE”, „ŚLADY”.

Filmy Mirka Judkowiaka do portrety kolorowych osobowości.
To artyści, sportowcy, czasem nie rozumiani odmieńcy.
Wszyscy obdarzeni są pasją tworzenia niezwykłych rzeczy.
 Wspólnym mianownikiem każdego filmu jest stworzenie przez reżysera dynamicznej relacji między bohaterem i wykreowanej postaci tak zwanej „muzy”. Ten zabieg zapewnia odkrywanie w bohaterze prawdziwych
i nie ukrywanych emocji. 
Czasami reżyser stawia bohatera wobec osoby będącej
w opozycji do jego światopoglądów.
Tak dzieję się w przypadku filmu „BOGUMIŁ” nagrodzonego
na festiwalu przez Bogdana Dziworskiego.